Waarom het buitengebied niet

Glasvezel in de kernen Achterhoek Midden

Glasvezel buitenaf is gestart met de glasvezelcampagne voor het deelgebied Achterhoek Midden

Als op 23 september 2019 voor minimaal 35% van de potentiele aansluitingen een abonnement is afgesloten, zal Glasvezel buitenaf gaan starten met de uitrol van glasvezel.
Wanneer we de 35% niet halen, zal er ook geen glasvezel aangelegd worden. Snel internet zal dan waarschijnlijk ook nog wel een paar jaar op zich laten wachten.